Ananije Simonović

Ananije Simonović, pravnik u penziji, rođen 1928. godine, u selu Osrecima, Donja Morača, Crna Gora.

Radni vijek je uglavnom proveo u državnim organima i društveno političkim organizacijama SR Crne Gore, radeći na pravno-administrativnim poslovima.

Bavi se publicistikom, zemljoradnjom u svom rodnom kraju, planinarstvom, i aktivnostima u SUBNOR i Antifašista Crne Gore.

Živi u Podgorici, oženjen je, ima dva sina i četvoro unučadi ...OPŠIRNIJE
Ananije Simonović
FOTO:


Jedna od prvih fotografija: sa Milićem, Sovijom i Vlajkom Simonovićem, ja drugi s desna, 22. jula 1946. godine Kao stariji rezervni vodnik JNA,6.2. 1950. god. Drugovi iz Srednje partijske škole: Radoje Pižurica, Periša Ćorić, Velimir Bećirović i ja, Cetinje, 16. 09. 1951. godine. U Srednjoj partijskoj školi u Cetinju, 10.oktobra 1951. godine.
Na plenumu Planinarsko-smučarskog saveza Crne Gore, stojim, drugi s desna.Cetinje, marta 1953. godine. Sa planinarskom Titovom štafetom, primljenom u Mojkovcu, aprila 1953. godine. Atina, Akropolje : Blažo Žurić iz Bijelog Polja, Branko Bulatović iz Kolašina i ja, 10. novembra 1953. godine. U Beču, u Šenbrunu, avgusta 1954. godine.
U Međunarodnom omladinskom kampu, sa grupom omladinskih rukovodilaca iz Jugoslavije, krajnji lijevo, sjedeći položaj, Vajsenbah, Austrija, avgusta 1954. godine. Podnosim referat na Sreskoj konferenciji Narodne omladine, Kolašin, 23. januara 1955. godine. Planinari Crne Gore na Komovima, četvrti s desna, 5. juna 1955. godine. Kao predsjednik Planinarsko-smučarskog društva „Bjelasica“, Bjelasica, 13. jula 1955. godine.
Na Planinarkom sletu na Prokletijama, 4. jula 1956. godine, drugi s desna Sa akademije povodom 29. novembra 1943. godine, u Kolašinu, 28. novembra 1958. godine. Sa dočeka Josipa Broza Tita, drugi s lijeva, Mateševo, 21. septembra 1959. godine. Dragica Simonović, rođena Klarić, moja supruga, Svetozarevo, 1958. godine.
Sa sklapanja braka sa Dragicom Klarić iz Svetozareva, Kolašin, 22. 12. 1961. godine. Prvi dolazak Klarića iz tazbine, kod zeta i kćerke; Petar, šura, Petar Jarić, major JNA, Dragičin brat od tetke, ja, Milica, Dragičina majka , Aleksa Klarić, Dragičin otac i Dragica, 13.marta, 1962. godine. Dragica i ja, u Titogradu, 18. januara 1963. godine. Dragica i ja sa sinom Vladanom, 13. januara 1964. godine, u Titogradu.
Sa braćom od stričeva: s desna na lijevo: Milić, ja, Vlajko i Lakić, Ropušnica, 12. avgusta 1964. godine. Đedovi Aleksa Klarić i Mirko Simonović sa unukom Vladanom, u Kruševlju, 3. maja 1965. godine. Dragica i ja sa sinovima Vladanom i Vladimirom-Batom, u Svetozarevu, 28. avgusta 1968. godine. Sa sinovima Vladanom i Batom, na Marezi-Titograd, 4. marta 1973. godine.
U Kruševlju, 29. novembra 1976. godine. U Ivanbegovom katunu na Lukavici, 5. oktobra 1980. god. Primam Orden rada sa zlatnim vijencem od Mihaila Tiodorovića, predsjednika Rapubličkog odbora SUBNOR-a, 24. marta 1981. godine. Sa bratom Vučićem, u Osrecima, avgusta 1983. godine.
Sa radnicima RO SUBNOR-a Crne Gore, u Komiži na Visu, 18. maja 1985. godine-prvi s desna. Na proslavi 40. godišnjice Pruge Šamac-Sarajevo, u Kozaračkom kolu, drugi s desna, Sarajevo, 16. novembra 1987. godine. Sa dočeka Nove 1991. godine, u Titogradu, 31. decembra 1990. godine. Sa unucima Danilom i Kočom, u Kruševlju, 5. avgusta 2000. godine.
Cijepanje drva za ogrev, Kruševlje, 4. avgusta 2001. god. Kao planinar na Kapetanovom jezeru, 6. avgusta 2001. god. Sa snahama i sinovima, Podgorica, 4. marta 2003. godine. Na Tjentištu, 14. juna 2003. godine.
Na katunu Štavna, sa sinom Vladanom, na putu na Komove, 2. avgusta 2003. godine. Sa beogradskim planinarima na Prelijesu-Ropušnica, na 1.700 mnv. Prvi u koloni, 16. avgusta 2004. god. U Kući cveća, u Beogradu, sa suprugom Dragicom, 25. maja 2005. godine. Sa unučadima i bratom od strica Vlajkom (97 godina), u Kruševlju, 24. jula 2005. godine.
Sa bratom Vučićem na Jasenovskom groblju, đe su sahranjeni naši preci, 8. septembra 2005. godine. Pečenje rakije , Kruševlje, 31. oktobra 2006. godine. Pogled na Plani i Tali sa Crkvine. U pozadini selo Osreci, 5. marta 2007. godine. Prvi dan kosidbe sa motornom kosačicom. Kruševlje, 4. juna 2007. godine.
Sa Danijelom Vincekom i Mijom Kovačevićem na katunu Štavna, na putu za Komove Sa porodicom na 80. rodjendan: Sin Vladimir – Bato, sestra Djuka, snaha Maja, supruga Dragica, snaha Gordana- Goca, sin Vladan. Čuče unučad : Danilo, Koča, Manja i Lav. Podgorica, 19.oktobra 2008.godine. Đenidba sijena: Lav. Manja, Vuk, Nikola, Danilo i Koča. Na sijenu Ananije, sa 81. godinom. Kruševlje, 18. jula 2009. godine. Lav sa đedom kopa krompir, Kruševlje, 2. septembra 2010. godine.
Na Lavovim rođendanu, Podgorica , 18. decembra 2010. godine. Na Jezerinama-Kolašin, 3. marta 2012. godine. Brigadiri kod Spomen-ploče o izgradnji pruge Nikšić-Titograd, drugi s desna, Podgorica, 1. april 2013. godine. Sa unucima na Partizanskom groblju na Brezi-Kolašin, 13. jula 2013. godine.
Sa snahama Gordanom-Gocom i Majom, na branju šljiva, Kruševlje, 28. septembra 2013. godine.
Ananije Simonović | 2014 All rights reserved